{关键字}
{关键字} {关键字}
{关键字} {关键字} {关键字} {关键字}

Trang chủ » Pha trộn hạt nhựa màu và nguyên liệu khác

Xổ số Khánh Hòa 30 ngày-xổ số miền trung hôm nay thứ năm

Công thức pha trộn hạt nhựa màu và nguyên liệu khác cho két:Sơ đồ pha trộn hạt nhựa màu và nguyên liệu sản xuất

 {关键字}

Gọi a%:phần trăm hao hụt khi trộn b%:phần trăm hao hụt khi gia công d%:phần trăm hao hụt khi nghiền x%:phần trăm phế phẩm khi gia công

X:khối lượng hỗn hợp nguyên liệu(có thể có hoặc không có phế liệu)(Kg) Y:khối lượng thành phẩm(Kg)

X’:khối lượng hỗn hợp sau khi gia công(Kg) Z:khối lượng của phế phẩm sau khi nghiền(Kg)

 

Giả sử : khối lượng mẻ trôn X+Z=200(kg) Lập phương trình cân bằng vật chất: X’=(X+Z)(1-a)(1-b) =200*(1-0.003)(1-0.02)=195.41(Kg)

Z=X’*x(1-d)=195.41*0.01*(1-0.005)=1.94(Kg)

Y=X’(1-x)=195.41(1-0.01)=193.46(Kg)

Hệ số tiêu hao đối với sản phẩm két: 3.27%

Công thức pha trộn hạt nhựa màu và nguyên liệu khác cho chai không ga 197ml:

Sơ đồ pha trộn hạt nhựa màu và nguyên liệu sản xuất

 {关键字}

Gọi a%:phần trăm hao hụt khi trộn

b%:phần trăm hao hụt khi gia công

d%:phần trăm hao hụt khi nghiền

x%:phần trăm phế phẩm khi gia công

y%:phần trăm phế phẩm khi thổi

X:khối lượng hỗn hợp nguyên liệu(có thể có hoặc không có phế liệu)(Kg)

Y:khối lượng thành phẩm tạo phôi(Kg)

X’:khối lượng hỗn hợp sau khi gia công(Kg)

Y’:khối lượng thành phẩm(Kg)

Z:khối lượng của phế phẩm sau khi nghiền(Kg)

Giả sử : khối lượng mẻ trộn X+Z=200(kg)

Lập phương trình cân băng vật chất:

X’=(X+Z)(1-a)(1-b) =200*(1-0.003)(1-0.02)=195.41(Kg)

Y=X’(1-x)=195.41(1-0.01)=193.46(Kg)

Y’=Y(1-y)=193.46(1-0.01)=191.52(Kg) Z=(X’*x+Y*y)(1-d) =(195.41*0.01+193.46*0.01)(1-0.005)=3.87(Kg)

Hệ số tiêu hao của quá trình tạo phôi: 3.27%

Hệ số tiêu hao đối với sản phẩm chai không ga: 4.24%

Công thức pha trộn hạt nhựa màu và nguyên liệu khác cho chai có ga 900ml:

Sơ đồ pha trộn hạt nhựa màu và nguyên liệu sản xuất

Gọi a%:phần trăm hao hụt khi trộn

b%:phần trăm phế phẩm khi gia công

d%:phần trăm hao hụt khi nghiền

X:khối lượng nguyên liệu tinh (Kg)

X’:khối lượng hỗn hợp sau khi gia công (Kg)

Y:khối lượng thành phẩm(Kg)

Z:khối lượng của phế phẩm sau khi nghiền(Kg)

Thời gian hoạt động trong 1 năm của nhà máy

NLT = số ngày trong năm – só ngày nghỉ quốc gia

NLT : số ngày hoạt động lý thuyết trong 1 năm của nhà máy Số ngày trong năm là 365 ngày

Số ngày nghỉ của quốc gia(nghỉ lễ, tết hàng năm):8 ngày NLT = 365-8=357 ngày

NTT : số ngày hoạt động thực tế trong 1 năm của nhà máy

Nsửa chữa,bảo dưỡng: số ngày nghỉ sửa chữa bảo dưỡng máy trong 1 năm là 16 ngày Nngừng: số ngày máy móc phải dừng do yếu tố kỉ thuật, công nghệ là 4 ngày NTT = 357-16-4 = 337 ngày

Vậy 1 năm nhà máy hoạt động 337 ngày= 28 ngày/ tháng. Một ngày sản xuất 3 ca.

Các bài khác
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
Xổ số Khánh Hòa 30 ngày-xổ số miền trung hôm nay thứ năm